Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie
Stowarzyszenie

Stowarzyszenie


Formy działania:
 • imprezy słowno-muzyczne
 • spotkania literackie i autorskie w klubach, domach kultury, szkołach, instytucjach i kawiarniach w kraju i za granicą
 • konkursy literackie i artystyczne (m.in.: Emila Zegadłowicza)
 • warsztaty literackie i artystyczne
 • wydawanie książek z zakresu:
  - beletrystyki (poezja, proza, dramat)
  - literatury faktu
  - prac popularno-naukowych
  - albumów artystycznych
  - folderów i katalogów
 • wystawy artystyczne: malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, fotografiki i książek
 • zespoły:
  - zespół muzyczny Krak-Band
  - zespół piosenkarski B. Szczepańskiej "Judyty"
  - chór podgórski
 • edycja czasopism własnych:
  - "Nowy Wiek" - pismo artystyczno literackie młodych
  - almanach literacko-artystyczny (rocznik) pt. "Pożegnanie Lata Pisarzy i Artystów"
  - zeszyty literackie Okolice Czartaka

Władze Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego w Krakowie wybrane na V Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego w Krakowie z dnia 17 grudnia 2008 r.

Prezes Honorowy Stowarzyszenia - Julian Kawalec
Prezes Zarządu Głównego - Stanisław Franczak

Członkowie Zarządu Głównego:     
Piotr Augustynek     
Wiesław Bielak     
Pietryka Antoni     
Józef Janczewski     
Sylwester Marynowicz     
Maciej Naglicki     
Bogusław Nowaliński     
Stanisław Sroka

Prezydium Stowarzyszenia:
Wiceprezesi:
ds. Promocji i Kontaktów Zagranicznych - Sylwester Marynowicz
ds. Artystycznych - Wiesław Bielak
ds. Programowych  - Maciej Naglicki
oraz:
Skarbnik - Józef Janczewski
Sekretarz - Bogusław Nowaliński

Główna Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Józef Bratko
Zastępca Przewodniczącego - Jerzy Hyrjak
Sekretarz - Barbara Pietryka

Główny Sąd Koleżeński:
Przewodniczący - Maria Koch
Zastępca Przewodniczącego - Ignacy Fiut
Sekretarz - Barbara Szczepańska