Stowarzyszenie


Formy działania:

Władze Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego w Krakowie wybrane na Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego w Krakowie.

Prezes Zarządu Głównego - Piotr Augustynek

Członkowie Prezydium Zarządu Głównego:     
Piotr Augustynek     
Antoni Pietryka     
Piotr Zapart     
Barbara Pamuła

Stanisław Sroka

Sławomir Brodziński

Ryszard Kosiba

Mieczysław Jakubiec

Prezydium Stowarzyszenia:
Wiceprezesi:
ds. Promocji i Kontaktów Zagranicznych - Piotr Zapart
ds. Artystycznych - Piotr Augustynek
ds. Programowych i Organizacyjnych  - Antoni Pietryka
oraz:
Skarbnik - Barbara Pamuła
Sekretarz - Sławomir Brodziński

Główna Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Józef Bratko
Zastępca Przewodniczącego - Jerzy Franczak
Sekretarz - Barbara Szczepańska

Główny Sąd Koleżeński:
Przewodniczący - Marzanna Fijałkowska-Pyzowska
Zastępca Przewodniczącego - Józef Kabaj
Sekretarz - Janusz Trzebiatowski