Aktualności

        
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 31 grudnia 2016 roku zmarł nagle MACIEJ NAGLICKI, literat, krytyk, pedagog.
Był inicjatorem wielu cyklicznych imprez z zakresu upowszechniania literatury.
Sprawował opiekę nad młodymi literatami. W Jego dorobku znajdują się publikacje indywidualne i zbiorowe.
Był wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno - Literackiego, członkiem oddziału ZLP. Odznaczony m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem "Honoris Gratia".
Pogrzeb Macieja Naglickiego odbędzie się we wtorek, 10 stycznia 2017 r. o godz. 13:40 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.


Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego